İlle düşünce

Bir şiir; bir darlık bir dargınlıktır
İnsanla insan arasında
Kapıyla menteşe arasında,
El ile kalem arasında


Ve düşünce
İlle düşünce
Tutunulamayan
Biri vardır


Hayriye Ünal