Perçemli Sokak'tan

Köşe başını tutan leylak kokusu
Yakamı bırak da gideyim

Oktay Rifat