İtiraf

Saklaması zor olan nedir? Ateş!
Gündüz dumanı ele verir,
Gece alevi o canavarı.
Ayrıca aşktır bir de saklanması zor olan:
Her ne kadar sakin gibi görünse de,
Pek kolay okunur gözlerden.
En zoru ise bir şiiri saklamaktır:
İnsan meziyetlerini göstermeden edemez.

Goethe
(Doğu-Batı Divanı-Ötüken-s.176)