Musibetin Beteri

Abartıp insanlar kadınları, dediler:
Kadın sevgisi ne zorlu imtihandır
Kadın sevgisi meşakkat değil ama
Zorluk sevmediğine yakın olmaktır.

İmam Şâfiî
A. Ali Ural / Şule Yay. s.66