Yanan Yüz

Sıcak bir yüz yanarak
düşer mavi yağmura
mavi kanatlı günlerden

Aklın nötronunu
patlatır gece
isimsiz bir öykü gibi

Ve neyin çıplaklığıysa o
yiter kendi kıyısızlığında
günler ve geceler boyunca


Stein Steinarr
Çeviri: T.Asi Balkar