21 Aralık 2014

Çalab'ım bir şâr yaratmış iki cihan ârasınde

Çalab'ım bir şâr yaratmış iki cihan ârasınde;
Bakıcak di'dar görünür, o şâr'ın kenâresinde.

Nâgihan ol şâr'a vardım, anı ben yapılur gördüm;
Ben dahi bile yapıldım, taş u toprak âresinde.

Şâkirdleri taş yonarlar yonup üstada sunarlar;
Allah'ın adın anarlar, ol taşın her pâresinde.

Şehirden oklar atılır, gelir canlara batılır;
Ârifler cânı satılır, o şâr'ın bâzâresinde.

Şâr dediğikleri gönüldür, ne alşidir ne cahildir;
Âşıklar cânı sebildir, ol şârın kanâresinde.

Bu sözü Ârifl'er anlar, câhiller bilmeyip tanlar;
Hacı Bayram kendi banlar, ol şâr'ın menâresinde.


Hacı Bayram-ı Veli

Benzer Yazılar