14 Temmuz 2014

Ey şiir vadisinde garip kelimeler satan kişi

Ey şi’r-i miyânında satan lafz-ı garibi
Dîvân-ı gazel nüshâ-i kâmûs degüldür

Nâbî

Benzer Yazılar